Takaisin

Päätös HeHaO 16/1021/2 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                           Helsingin hallinto-oikeus

Käyttäytymisvelvollisuus                                                                                       

Päätös 16/1021/2

                                                                

                                                                                                             A: 23.12.2016

                                                                                                

A oli saanut 23.1.2015 kirjallisen varoituksen, koska A oli arvostellut koulun rehtoria B:tä koulutustilaisuuden paikallaolijoille.

B:n lausunnon mukaan A:n saama kirjallinen varoitus ei perustunut yhteen tapahtumaan 15.1.2015, vaan useisiin tilanteisiin, joissa A oli käyttäytynyt epäasiallisesti. Varoituksessa oli annettu esimerkkejä näistä tilanteista. A:ta oli huomautettu työnantajaa arvostelevasta käytöksestä keväällä 2013 ja muistutettu asiallisesta käytöksestä työnantajaa ja sen edustajia kohtaan toukokuussa 2014. A oli saanut suullisen huomautuksen 10.9.2014 käytettyään epäasiallista ja rehtoria loukkaavaa kieltä rehtorin kanssa käydyssä kahdenkeskisessä keskustelussa. Hallinto-oikeus totesi, että koska A:ta oli jo aiemmin huomautettu suullisesti käytöksestään, oli hänellä ollut erityinen syy kiinnittää huomiota käyttäytymiseensä.

Varoituksen mukaan B:hen oli otettu yhteyttä ja kerrottu A:n arvostelleen häntä koulutustilaisuudessa 15.1.2015. A oli kiistänyt arvostelleensa B:tä koulutustilaisuudessa. Toisen koulun rehtorin sähköpostiviestissä 28.5.2015 todettiin, että koulun työntekijät olivat kertoneet A:n käyttäneen epäasiallisia ilmaisuja B:stä valtionhallinnon tilaisuuksissa vuonna 2013 ja tammikuussa 2014. Asiassa ei ollut esitetty tarkempaa selvitystä koulutustilaisuuden 15.1.2015 tapahtumista eikä toisen koulun rehtorin sähköpostiviestissä viittaamien henkilöiden henkilöllisyydestä. Näin ollen A:lle ei olisi tullut antaa kirjallista varoitusta.

 

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen.

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_14_§

Valtion_virkamieslaki_24_§