Takaisin

Päätös HeHaO 17/0369/2 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                           Helsingin hallinto-oikeus

Virkavelvollisuuden rikkominen                                                                                                

Käyttäytymisvelvollisuus                                                                  Päätös 17/0369/2

                                                                

                                                                                                             A: 11.5.2017

                                                                                                                                      

Virasto oli antanut 4.1.2016 A:lle kirjallisen varoituksen epäasiallisen käyttäytymisen vuoksi. Työnantajan mukaan A oli 27.11.2015 joutunut sanaharkkaan urakoitsijan työntekijän kanssa työpaikalla sijaitsevalla työmaalla. Tilanteen jälkeen A oli työtovereilleen uhannut lyödä urakoitsijan työntekijää. Lisäksi A oli joutunut sanaharkkaan työtoverinsa kanssa 3.12.2015 ja oli uhannut lyödä työtoveriaan ellei tämä muuta käyttäytymistään.

Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi, että A oli puhunut aggressiivisella ja kovaäänisellä tavalla urakoitsijan työntekijän kanssa ja uhannut työtovereilleen lyödä tätä. A:n oli myös katsottava uhanneen lyödä työtoveriaan. Hallinto-oikeus totesi, että A:lla oli ollut velvollisuus käyttäytyä työpaikallaan asianmukaisesti huolimatta siitä, että kanssakäymiset eivät olleet liittyneet suoraan A:n virkatehtävien hoitamiseen. Se, että A oli myöhemmin pyytänyt puhettaan anteeksi työtoveriltaan, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin. A ei ollut käyttäytynyt asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja A:n oli katsottava toimineen vastoin virkavelvollisuuksiaan. Virastolla oli ollut asialliset ja riittävät perusteet antaa valittajalle kirjallinen varoitus. Varoitus oli ollut oikeassa suhteessa tekojen moitittavuuteen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_24_§