Takaisin

Päätös I-SHaO 14/5309/4 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                           Itä-Suomen hallinto-oikeus

Esteellisyys

Virkavelvollisuuden laiminlyönti                                                  Päätös 14/5309/4

Virkavelvollisuuden rikkominen                              

                                                                                                             A: 17.12.2014

                                                                                              

 

Oppilaitos oli antanut A:lle kirjallisen varoituksen. A oli päätöksen mukaan toiminut esteellisenä osallistuessaan koulutussuunnittelijan määräaikaisen virkasuhteen täyttämiseen. A:lla oli oppilaitoksen käsityksen mukaan ollut erityisen läheinen suhde koulutussuunnittelijan virkasuhteeseen 14.10.2013 nimitetyn B:n kanssa.

A ja B olivat oppilaitoksen kurssihotellin kulun- ja kameravalvonnan avulla saatujen tietojen mukaan liikkuneet yhdessä kurssihotellissa ja yöpyneet siellä samanaikaisesti, vaikka B:llä ei ollut sopimusta kurssihotellin käytöstä. B:n yöpymiset olivat alkaneet 18.3.2013 ja jatkuneet aina 23.1.2014 saakka, jolloin asia oli otettu puheeksi A:n ja B:n kanssa. Työnantajan mukaan samanaikaisia yöpymisiä kurssihotellissa oli 56, joista 12 oli tapahtunut B:n rekrytointiprosessin aikana. Työnantajan tietoon oli lisäksi tullut viestejä henkilökunnan edustajilta, joiden mukaan A:lla ja B:llä oli suhde. B oli työantajan tietojen mukaan toiminut myös A:n personal trainerina. A oli myöntänyt, että B toimi hänen personal trainerinaan, mutta sekä A että B olivat kiistäneet suhteen olemassaolon.

Hallinto-oikeus arvioi, että työnantajan kamera- ja kulunvalvontatietojen perusteella tekemiä johtopäätöksiä A:n ja B:n liikkumisesta ja samanaikaisista yöpymisistä voitiin pitää perusteltuina. Myös henkilökunnalta tulleet viestit tukivat työnantajan käsitystä. Hallinto-oikeus totesi, että A ei ollut pystynyt osoittamaan työnantajan käsitystä erityisen läheisestä suhteesta paikkaansa pitämättömäksi ja työnantajan esittämää selvitystä suhteen olemassaolosta voitiin pitää riittävänä ja luotettavana. Työnantaja oli perustellusti voinut arvioida A:n olleen esteellinen osallistumaan koulutussuunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä koskevan asian valmisteluun. A oli toiminut asiassa tietoisesti ja hänen oli asemansa vuoksi tullut ymmärtää toimintansa moitittavuus. Luottamus hänen toimintansa puolueettomuuteen oli vaarantunut. Työnantaja oli siten voinut arvioida A:n toimineen vastoin hänen virkavelvollisuuksiaan ja laiminlyöneen niitä valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Työnantajalla oli ollut perusteet kirjallisen varoituksen antamiseen.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Hallintolaki_27_§_1_momentti

Hallintolaki_28_§_1_momentti_7_kohta

Valtion_virkamieslaki_24_§