Takaisin

Päätös P-SHaO 15/0322/2 Irtisanominen kollektiiviperusteella

Irtisanominen kollektiiviperusteella                                               Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Irtisanomisen peruuttaminen                                                         Päätös 15/0322/2

Tutkimatta jättäminen

                                                                                                             A: 13.5.2015

                     

Virasto oli irtisanonut A:n virkasuhteen päättymään 31.12.2014. A oli vaatinut, että hänen irtisanomistaan koskeva päätös kumotaan. Virasto oli toimittanut hallinto-oikeuteen 11.11.2014 tehdyn päätöksen, jolla A:n irtisanominen oli peruutettu.

A oli todennut suostuneensa irtisanomisen peruuttamiseen. A oli kuitenkin tyytymätön viraston menettelyyn yhteistoimintaneuvotteluissa ja hänen irtisanomisessaan. Hän oli myös vaatinut, että hänen palkkauksensa muutetaan uudessa virassa korkeamman vaatimustason mukaiseksi. Virasto oli peruuttanut A:n irtisanomisen tämän suostumuksella, joten A:lla ei ollut hänen irtisanomistaan koskevassa asiassa enää oikeussuojan tarvetta. Hallinto-oikeus ei voinut tutkia A:n palkkausta koskevaa vaatimusta.

 

Hallinto-oikeus jätti A:n vaatimukset tutkimatta.

 

Lainvoimainen.

 

Laki_työtuomioistuimesta_1_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_28_§

Valtion_virkamieslaki_52_§_1_momentti