Takaisin

Päätös P-SHaO 16/0882/2 Siirtymisvelvollisuus

Siirtymisvelvollisuus                                                                       Pohjois-Suomen

Rajavartiolaitos                                                                                 hallinto-oikeus

                                                                                                                                                                                                                                                                      Päätös 16/0882/2

 

                                                                                                             A: 28.11.2016

A oli määrätty siirtymään pintapelastajan tehtävään Rovaniemen tukikohdasta Helsingin tukikohtaan 1.4.2016 lukien. Viranomainen oli arvioinut, ettei ollut tarkoituksenmukaista ylläpitää ensihoitokykyä Rovaniemen tukikohdassa, joten A:n ensihoitajapätevyydestä ei olisi hyötyä Rovaniemen tukikohdassa. Etelän tukikohdissa ensihoitajille oli suuri tarve vuodesta 2016 alkaen. Myös pintapelastajille oli Turun ja Helsingin tukikohdissa tarvetta. Lisäksi pintapelastajana toimiva A oli saavuttamassa pintapelastajille asetetun 45 vuoden ikärajan, minkä jälkeen hänet olisi siirrettävä toisiin tehtäviin.

Hallinto-oikeus totesi, että ottaen huomioon Turun ja Helsingin tukikohtien pintapelastajien henkilöstötarve, A:n ikä ja ensihoitajan pätevyys viranomainen ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa määrätessään A:n siirtymään pintapelastajan tehtävään Helsinkiin. A oli ollut tietoinen laissa säädetystä velvollisuudesta säädettyjen edellytysten täyttyessä siirtyä toiseen virkaan. Päätös ei ollut lainvastainen silläkään perusteella, että A:n perhe asui Rovaniemellä.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Laki_rajavartiolaitoksen_hallinnosta_14_§_1_momentti