Takaisin

Päätös P-SHaO 16/514/2 Korvausvaatimus

Korvausvaatimus                                                                                        Pohjois-Suomen

Määräaikainen virkasuhde                                                               hallinto-oikeus

Määräaikaisuuden peruste                                                           

Hallintoriita                                                                                        Päätös 16/0514/2

Vanhentuminen                                                                                

Organisaatiouudistus                                                                        A: 9.6.2016

Työn luonne

 

A oli nimitetty yhteensä 13 kertaa määräaikaiseen maksusihteerin, talousassistentin tai projektiassistentin virkasuhteeseen vuosina 2005–2014. 

 

Määräaikaisuuksien perusteena oli kolmen ensimmäisen määräaikaisuuden osalta 15.12.2005–31.7.2007 ollut työllisyysvaroin palkkaus, reskontran sijaisuusjärjestelyt ja tilinpäätöksen valmistelutehtävät. Kahden seuraavan määräaikaisuuden osalta nimittämiskirjoissa ei ollut ilmoitettu lainkaan määräaikaisuuden perustetta. Määräaikaisuuden perusteena oli 1.3.2008–31.12.2008 ollut työllisyysvaroin palkkaus. Hallinto-oikeus viittasi valtion virkamieslain esitöihin, joiden mukaan virkamies voitiin katsoa nimitetyksi toistuvasti peräkkäin silloinkin, kun määräaikaisten nimitysten välinen aika oli enintään 30 päivää. A:n määräaikaisuuden päätyttyä vuoden 2008 lopussa seuraava määräaikaisuus oli alkanut vasta 1.2.2009. Virkasuhteiden väliin oli jäänyt yli 30 päivän pituinen aika. Hallinto-oikeus katsoi, että koska korvausvaatimus on esitettävä hallinto-oikeudelle kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä ja A:n hakemus on saapunut lokakuussa 2014, oli hänen oikeutensa vaatia korvausta ajalle 15.12.2005–31.12.2008 sijoittuvien määräaikaisten virkasuhteiden perusteella vanhentunut.

 

Määräaikaisuuden perusteena 1.2.2009–31.7.2009 olivat nimittämiskirjan mukaan olleet keskeneräiset virka- ja työjärjestelyt. Hallinto-oikeus katsoi, että organisaatiomuutoksen yhteydessä toteutettavilla tehtävien uudelleenjärjestelyillä oli voitu perustellusti arvioida olevan olennainen vaikutus siihen, voitiinko A:n palvelussuhdetta jatkaa muutoksen jälkeen. Työn luonne oli näin ollen edellyttänyt organisaatiomuutoksen vireillä ollessa A:n nimittämistä määräaikaiseen virkasuhteeseen.

 

Kolmen viimeisen määräaikaisuuden perusteena 28.5.2009–30.6.2014 oli nimittämiskirjan mukaan ollut projektiluonteinen työ. Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi, että määräaikaisten virkasuhteiden tehtävät olivat liittyneet kahteen tilapäiseen projektiin. Projektit olivat olleet määräaikaisia eikä vastaavan sisältöistä toimintaa ollut jatkettu virastossa. A:n ei ollut väitetty tehneen projektin ulkopuolisia tehtäviä. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että virastolla oli ollut työn luonteesta johtuva hyväksyttävä syy nimittää A kyseisiin määräaikaisiin virkasuhteisiin.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_9_§

Valtion_virkamieslaki_56_§

Hallintolainkäyttölaki_51_§_2_momentti