Takaisin

Päätös TuHaO 15/0332/1 Takaisinperintä

Takaisinperintä                                                                                  Turun hallinto-oikeus

Työnjohtomääräys

Luvaton poissaolo                                                                            Päätös 15/0332/1

Muutoksenhaku               

                                                                                                             A: 21.12.2015

                                                                                             

Virasto oli päättänyt periä takaisin tarkastuseläinlääkäri A:lta aiheettomasti maksamansa palkan ajalta 31.12.2013–9.1.2014 ja 20.1.–3.2.2014 sekä 12.5.2014 antamansa päätöksen mukaan 31.12.2013 alkaen kokonaisuudessaan, koska A oli ollut luvatta poissa töistä. Virasto oli 19.8.2015 tekemällään päätöksellä hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen koskien kyseisiä päätöksiä. A vaati päätösten kumoamista.

Virasto oli päättänyt sijoittaa A:n hoitaman viraston yhteisen viran 1.11.2013 alkaen Turkuun. A oli vaatinut päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä hallinto-oikeudessa ja valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. A oli myös tehnyt valituksen viran sijoituspaikkaa koskien, mutta hallinto-oikeus oli 10.4.2014 hylännyt valituksen. A:n valitus hallinto-oikeuden päätöksestä oli vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Hallinto-oikeus totesi, että 1.11.2013 annettua päätöstä on tullut valtion virkamieslain nojalla noudattaa muutoksenhausta huolimatta. Näin ollen A oli ollut velvollinen suorittamaan virkatehtäviään työnantajan työnjohtomääräysten mukaisesti Turussa. A:n poissaololle ei ollut lyhyttä sairausloma-aikaa lukuun ottamatta perusteita, joten virasto oli voinut periä takaisin A:lle aiheettomasti maksetun palkan pidättämällä sen seuraavista palkanmaksuista. Hallinto-oikeus katsoi, ettei päätöstä palkan takaisinperinnästä voitu pitää kohtuuttomana eikä sen kumoamiseen ollut muutenkaan aihetta silläkään perusteella, että takaisinperittävän palkan kokonaismäärää ei ollut mainittu takaisinperintäpäätöksessä 12.5.2014.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_60_§

Valtion_virkamieslaki_57_§

Valtion_virkamieslaki_14_§_1_momentti