Takaisin

Päätös VHaO 17/0238/1 Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus                                                                           Vaasan hallinto-oikeus

Kuulemismenettely                                                                                                

Työtehtävien laiminlyönti                                                                 Päätös 17/0238/1

                                                                

                                                                                                             A: 12.6.2017

                                                        

Työnantaja oli antanut 11.7.2016 käräjäsihteeri A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen mukaan A oli laiminlyönyt arkistoon kuuluvien asioiden hoitamisen monen vuoden ajan, asiakkaiden pyyntöihin vastaamisen sekä lautamiesten kutsumisen istuntoihin.

Hallinto-oikeus totesi, että valtion virkamieslain ja hallintolain kuulemista koskevista lainsäännöksistä seuraa, että virkamiehelle on ennakkoon ilmoitettava varoitusta koskevasta kuulemistilaisuudesta, sen tarkoituksesta sekä yksilöidyt tiedot mahdollisen varoituksen perusteista, jotta asianomainen voi valmistella kantaansa asiaan jo ennen kuulemistilaisuutta. Hallinto-oikeus katsoi selvitetyksi, että A:ta oli kuultu henkilökohtaisesti 30.6.2016. Asiakirjoista ei kuitenkaan ilmennyt, että A:lle olisi ennakkoon ilmoitettu tilaisuudesta lausua varoituksen antamisesta tai sen perusteista. Hallinto-oikeus katsoi, ettei A:lle ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi kirjallista varoitusta koskevassa asiassa virkamieslain 66 §:n 2 momentin ja hallintolain 34 §:n ja 36 §:n edellyttämällä tavalla ennen varoituksen antamista.  Asian näin päättyessä hallinto-oikeus katsoi tarpeettomaksi lausua muista valitusperusteista.

 

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_14_§_1_momentti

Valtion_virkamieslaki_24_§

Valtion_virkamieslaki_66_§_2_momentti

Hallintolaki_34_§_1_momentti

Hallintolaki_36_§