Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma

AuroraAI-verkon ja AuroraAI-toimintamallin käyttöönottojen tukemiseksi ja niissä tarvittavien kyvykkyyksien edistämiseksi AuroraAI-ohjelmassa on toteutettu osaamisen kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Pääasialliset kohderyhmät osaamisen kehittämiselle AuroraAI-ohjelmakauden aikana ovat olleet julkisen sektorin palveluiden kehittäjät, julkisen sektorin johto sekä AuroraAI-verkkoon palvelunsa kytkevät toimijat ja organisaatiot kaikilla sektoreilla.

Tekoälyä ja ihmiskeskeisyyttä koskevat oppimissisällöt ovat käytävissä HAUS Kehittämiskeskus Oy:n ylläpitämän ihmiskeskeisyys.fi-verkkopalvelun kautta.

Lisäksi AuroraAI-ohjelmassa on toteutettu ja konseptoitu valmennuskokonaisuuksia koskien ihmis-keskeisten palveluiden suunnittelua ja toteutusta, ihmiskeskeisen muutoksen johtamista, toiminnan muutoksen tiimivalmennuksia sekä chatbot-kouluttamiseen, sisällöntuotantoon ja koulutusdatan yhteiskäyttöisyyteen liittyen. Lisätietoja valmennuksiin liittyen löytyy HAUS Kehittämiskeskus Oy:n verkkosivuilta.

AuroraAI-ohjelmassa on tehty myös yhteistyötä Helsingin yliopiston Tekoälyn etiikka -kurssin kanssa, joka on Helsingin yliopiston laatima maksuton tekoälyn eettisiä näkökohtia hahmottava verkkokurssi. Kurssi on käytävissä täältä.