Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma

AuroraAI-verkon ja AuroraAI-toimintamallin käyttöönottojen tukemiseksi ja niissä tarvittavien kyvykkyyksien edistämiseksi AuroraAI-ohjelmassa toteutetaan osaamiseen kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisen tuotokset ovat pääsääntöisesti kaikkien, myös kansalaisten, saatavilla ja hyödynnettävissä.

Pääasialliset kohderyhmät osaamisen kehittämiselle AuroraAI-ohjelmakauden aikana ovat julkisen sektorin palveluiden kehittäjät ja hankkijat, julkisen sektorin johto sekä AuroraAI-verkkoon palvelunsa kytkevät toimijat ja organisaatiot kaikilla sektoreilla. 

Osaamisen ja kyvykkyksien kehittämisen toimenpiteitä kehitetään AuroraAI-ohjelmassa koko ohjelmakauden ajan osana AuroraAI-toimintamallin ja AuroraAI-verkon kehittämistä. Koska tekoälyn hyödyntämisen ensiaskeleita otetaan julkisessa hallinnossa vasta parhaillaan ja ihmiskeskeisyys toimintaa ohjaavana periaatteena on käytännössä vielä jäsentymätön, AuroraAI:n osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma on ennen kaikkea luonteeltaan yhdessä oppimisen matka. 

Parhaiten pääset mukaan ja saat ajankohtaisimmat tiedot tulevista osallistumismahdollisuuksista liittymällä mukaan AuroraAI-ohjelman Slack-ympäristöön. 

Julkaistut oppimissisällöt

1. Mikä on AuroraAI? -verkkokoulutus

2. Tekoälywebinaarisarja

3. Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -verkkokoulutus

4. Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -podcast

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -podcastissa syvennytään siihen, mistä ihmiskeskeisyydessä on kyse. Lähestymme ihmiskeskeisyyttä eri näkökulmista mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Jaksoja julkaistaan kuluvan vuoden aikana.