Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma

AuroraAI-ohjelmassa toteutetaan osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on tukea toimijoita ja organisaatioita AuroraAI-toimintamallin ja AuroraAI-verkon käyttöönotossa ja edistää siinä tarvittavien osaamisten ja kyvykkyyksien syntymistä.

Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelman pääasialliset kohderyhmät ohjelmakauden aikana ovat

  1. julkisen sektorin palveluiden kehittäjät ja hankkijat,
  2. julkisen sektorin organisaatioiden johto sekä
  3. AuroraAI-verkkoon palvelunsa kytkevät toimijat ja organisaatiot kaikilla sektoreilla.

Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelman tuotokset ovat pääsääntöisesti kaikkien, myös kansalaisten, saatavilla ja hyödynnettävissä.

Keskeisinä teemoina tekoäly ja ihmiskeskeisyys

Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelman toteutus on jäsennelty kahteen tasoon: perustason ja syventävän tason oppimissisältöihin.

Keskeisimpinä teemoina ovat tekoäly ja sen soveltamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät erilaiset näkökulmat sekä ihmiskeskeisyys ja sen toteuttamiseen liittyvät näkökulmat.

Perustason oppimissisällöt

Perustason oppimissisisältöjen tavoitteena on edistää ymmärrystä AuroraAI-ohjelman kannalta keskeisistä teemoista yleistajuisesti. Perustason oppimissisällöt on toteutettu kaikille avoimina ja maksuttomina digitaalisina koulutuksina.

Julkaistut oppimissisällöt:

1. Mikä on AuroraAI? -verkkokoulutus

2. Tekoälywebinaarisarja

3. Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -verkkokoulutus

Keväällä 2021 julkaistaan lisää perustason koulutuksia.

Syventävän tason oppimissisällöt

Osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelman syventävän tason oppimissisältöja toteutetaan syksystä 2021 alkaen. Niiden konseptointi toteutetaan kevään 2021 aikana.

Tavoitteena on syventää perustason oppimissisältöjen teemoja ja kohdentaa osaamisen kehittämisen toimia rajatummille kohderyhmille. Tavoite on toteuttaa konkretiaan tähtääviä käytännön toteutuksia.

Julkaistut oppimissisällöt:

1. Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -podcast

Näkökulmia ihmiskeskeisyyteen -podcastissa syvennytään siihen, mistä ihmiskeskeisyydessä on kyse. Lähestymme ihmiskeskeisyyttä eri näkökulmista mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Jaksoja julkaistaan kuluvan vuoden aikana. 

Osaaminen ja kyvykkyys syntyvät yhdessä oppimalla

Koska tekoälyn hyödyntämisen ensiaskeleita otetaan julkisessa hallinnossa vasta parhaillaan ja ihmiskeskeisyys toimintaa ohjaavana periaatteena on käytännössä vielä jäsentymätön, AuroraAI:n osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma on ennen kaikkea luonteeltaan yhdessä oppimisen matka.

Kyse ei siis ole ylhäältä alaspäin kouluttamisesta, vaan prosessista, jossa ymmärrys, osaaminen ja kyvykkyys syntyvät ja kehittyvät vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusta vahvistetaan AuroraAI:n osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelmassa erilaisin osallisuutta edistävin keinoin.

Pääset myös osallistumaan osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelman toteuttamiseen ja seuraamaan sen edistymistä ilmoittautumalla mukaan kaikille avoimeen AuroraAI-ohjelman osaaminen-teemaryhmään.

Teemaryhmä kokoontuu kevään 2021 aikana kerran kuussa. Teemaryhmän viestintäkanava on AuroraAI-verkoston käyttämän viestintäsovellus Slackin #osaaminen-kanava.