Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan asettaminen nelivuotiskaudeksi
VM valtioneuvoston yleisistunto 23.1.2020 13.00