Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan nimittäminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2023 13.00