Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen tasavallan ja Uruguayn itäisen tasavallan välisen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jere Lumme, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530041

Asia
Ulkoasiainministeri Timo Soinille tai hänen estyneenä ollessaan Tullin pääjohtaja Antti Hartikaiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Suomen tasavallan ja Uruguayn itäisen tasavallan välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoasiainministeri Timo Soinin tai hänen estyneenä ollessaan Tullin pääjohtaja Antti Hartikaisen allekirjoittamaan sopimuksen Suomen tasavallan ja Uruguayn itäisen tasavallan välisestä keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen