Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jere Lumme, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530041

Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomen ja Argentiinan tasavallan välinen sopimus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa sekä eduskunnan 20 päivänä joulukuuta 2016 hyväksymä laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Laki tulee voimaan samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen