Valtion omaisuuden luovuttaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081

Asia
Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 21.12.2010) mukaisesti valtiolle tarpeettomista ei-strategisista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Valtion tarpeista vapautuvat asuntorakentamiseen soveltuvat alueet luovutetaan kohtuuhintaisesti ensisijaisesti kunnille tai toissijaisesti muulle alueen lopulliselle omistajalle. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Espoon kaupungissa sijaitseva noin 22 000 m2 suuruinen määräala tontista 49-10-2-1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle yhteensä 9 025 500 euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla. Myytävällä määräalalla on rakennusoikeutta yhteensä noin 21 300 kem2. Rakennusoikeus on pääosin käytetty määräalalla sijaitseviin ylioppilaskunnan opiskelija-asuntorakennuksiin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti

Vaikutukset
Määräalalla ei ole valtiokäyttöä, eikä kohde kuulu strategisesti tärkeisiin kohteisiin. Valtion omistus määräalalla ei ole enää välttämätöntä, sillä tuetun asuntotuotannon säilyminen voidaan varmistaa luovuttamalla määräala tuetun asuntotuotannon toteuttaneelle rakennuskannan omistajalle. TALOUDELLISET: Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan rakennukset ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoituksen piirissä. Nyt myytävän kohteen myyntihinnaksi esitetään ARA:n alueelle vahvistamaa enimmäistonttihintaa. Esitetty myyntihinta vastaa näin kohteen käypää arvoa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen