Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 11.8.2017 11.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi (HE 45/2017 vp; EV 67/2017 vp)

HE 45/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Suvi Anttila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530201

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen