Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2017 lisätalousarvioksi (HE 60/2017 vp; EK 24/2017 vp)

HE 60/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Asia
Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman: Lausuma 1 Momentti 35.10.20 Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa kaivosten jälkihoidosta huolehtimisen jo niiden toiminnan aikana, jotta kaivosten sulkemisiin liittyvät vastuut eivät jää valtion kannettavaksi, ja arvioi myös kaivostoiminnalle asetettavien vakuuksien optimaalista tasoa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2017 lisätalousarvioksi pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen