Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.8.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 antaman selonteon johdosta (EK 26/2017 vp; VNS 4/2017 vp)

VNS 4/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Asia
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii määrätietoisesti työllisyyttä ja taloutta tukevien rakenteellisten uudistusten toteutuksesta ja julkisen talouden tasapainotuksesta keskipitkällä aikavälillä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii osaavan työvoiman riittävyydestä esim. lisäämällä työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa koulutustarjontaa ja parantamalla työvoiman liikkuvuutta. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii määrätietoisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydehuollon, ml. hoitotyön tutkimuksen rahoituksen osana sote-uudistusta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen