Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2017 13.45

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 95/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annettua lakia siten, että kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan toimikausi alkaisi kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun alusta, kun se nykyisin alkaa vaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta. Samalla nykyisen valtuuskunnan toimikautta jatkettaisiin tämän vuoden loppuun

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen