Hakemus valtionperinnöstä

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2017 13.45

Valtiovarainministeriö

Hakemukset ja ilmoitukset Eero Aabram Pehkosen jäämistöstä

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405

Asia
Juhani Greus on hakemuksella pyytänyt, että hänelle luovutettaisiin osa kuolinpesän omaisuudesta. Lumijoen kunta on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesän omaisuus luovutettaisiin Lumijoen kunnalle käytettäväksi lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen ja kulttuuriharrastusten tukemiseen. Hakemuksen mukaan museaalista arvoa omaavia esineitä voidaan edelleen lahjoittaa julkisiin kokoelmiin. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ilmoittanut, että kuolinpesään kuuluville kiinteistöille on erityistä käyttöä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää, että seuraavat alueet pysytetään valtion omistuksessa ja luovutetaan ympäristöministeriön hallintaan joko luonnonsuojelualueen perustamista varten tai käytettäväksi hankittaessa alueita luonnonsuojelutarkoituksiin: - kiinteistö Lumijoki, Maunula (436-403-21-8) - noin 22,1 ha suuruinen määräala kiinteistöstä Lumijoki, Mikkola (436-402-3-25) - noin 15 ha suuruinen määräala kiinteistöstä Lumijoki, Mikkola (436-402-3-25) - noin 14 ha suuruinen määräala kiinteistöstä Lumijoki, Mikkola (436-402-3-25) - noin 25,5 ha suuruinen määräala kiinteistöstä Lumijoki, Sillankorva (436-403-36-19) - noin 8 ha suuruinen määräala kiinteistöstä Lumijoki, Sillankorva (436-403-36-19). Maaseutuvirasto on ilmoittanut, että kuolinpesään kuuluville kiinteistöille on erityistä käyttöä. Maaseutuvirasto esittää, että kiinteistöstä Lumijoki, Mikkola (436-402-3-25) kolme palstaa (yhteensä noin 15,9 ha) sekä kiinteistöstä Lumijoki, Sillankorva (436-403-36-19) kaksi palstaa (yhteensä noin 8,36 ha) tulisi pysyttää valtion omistuksessa ja siirtää korvausta vastaan maatilatalouden kehittämisrahaston hallintaan käytettäväksi maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain mukaisiin tarkoituksiin. Metsähallitus on ilmoittanut, että kuolinpesään kuuluville kiinteistöille on erityistä käyttöä. Metsähallitus esittää, että kiinteistö Lumijoki, Mikkola (436-402-3-25) kokonaisuudessaan sekä kiinteistöstä Lumijoki, Sillankorva (436-403-36-19) yhteensä 7 palstaa, yhteensä noin 85,4 ha, pysytetään valtion omistuksessa ja luovutetaan Metsähallituksen hallintaan käytettäväksi Luonnonvarakeskuksen viranomaistoimintona suorittamaan tutkimus- ja siemenviljelykäyttöön joko suoraan tai vaihtamalla.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Eero Aabram Pehkosen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Kartat 1-13 *
  2. Yleismuistio *
  3. Muistio *
  4. Päätösehdotus *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.