Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Salla Kalsi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530422

Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Risto Lerssin 6.11.2017 lukien

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.