Hallituksen esitys VM/2017/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

HE 169/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin. Veronkorotus kohdistettaisiin kaikkiin juomaryhmiin, mutta kuitenkin siten, että korotus painottuisi lievästi muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin noin 10 prosenttia. Veronkorotuksen seurauksena alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat arviolta keskimäärin noin viisi prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotettu veronkorotus kasvattaisi alkoholiveron tuottoa vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon valmisteverojen tilitysjaksojen vaikutuksen vuosikertymään sekä verovelvollisten varautumisen veronkorotukseen, vuoden 2018 alkoholiverokertymän arvioidaan kasvavan korotuksen seurauksena 90 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen