Valtion omaisuuden luovuttaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Tero Meltti, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530770

Asia
Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 21.12.2010) mukaisesti valtiolle tarpeettomista ei-strategisista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Valtion tarpeista vapautuvat asuntorakentamiseen soveltuvat alueet luovutetaan kohtuuhintaisesti ensisijaisesti kunnille tai toissijaisesti muulle alueen lopulliselle omistajalle. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingin kaupungissa sijaitseva kiinteistö 91-10-291-5 sillä sijaisevine rakennuksineen Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle perustettavan yhtiön lukuun 8,2 milj. euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla.

Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti

Vaikutukset
Kiinteistöllä ei ole valtiokäyttöä, eikä kohde kuulu strategisesti tärkeisiin kohteisiin. Valtion omistus määräalalla ei ole enää välttämätöntä. TALOUDELLISET: Myyntihintaa on pidettävä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta säädetyssä laissa tarkoitettuna käypänä hintana.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen