Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.12.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Ulla Westermarck, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530420

Asia
Valtion virkaehtosopimuslaissa, kunnallisessa virkaehtosopimuslaissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetussa laissa säädetyt ja valtioneuvoston 18 päivänä joulukuuta 2014 antamalla asetuksella viimeksi tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät esitetään tarkistettavaksi rahan arvon muutosta vastaavasti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen