Sopimuksen hyväksyminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.12.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Ulla Westermarck, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530420

Asia
Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 7.11.2017 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta 1.1.-31.12.2018 väliseksi ajaksi. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska virkaehtosopimuksesta aiheutuu valtiolle sellaisia lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, sopimus on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi.

Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen ja päättää alistaa sen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi (RV 7.12.2017)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Sopimuksen tarkistamisesta johtuva valtion matkustusmenojen kustannusvaikutus vuonna 2018 on 1,8 prosenttia eli noin miljoona euroa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen