Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp; EV 167/2017 vp)

HE 134/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain tulotietojärjestelmästä ja lain Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 16 päivänä tammikuuta 2018 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen