Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön kolmen budjettineuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Karri Safo, Neuvotteleva virkamies p.029 5530223

Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön budjettineuvosten virkoihin lääketieteen tohtori Riitta Aejmelaeuksen 15.3.2018 lukien, oikeustieteen maisteri Päivi Salon 1.6.2018 lukien ja kauppatieteiden maisteri Tero Tynin 15.3.2018 lukien

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.