Liikelaitoksen tavoitteet

« Raha-asiainvaliokunta 8.3.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja tulostavoitteista vuodelle 2018 sekä tuloutustavoitteesta vuoden 2018 tuloksen perusteella

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Marianne Mäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530028

Asia
Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoite vuodelle 2018 on 60 milj. euroa, joka ei sisällä kiinteistömyyntien myyntivoittoja ja -tappioita. Tuloutustavoite vuoden 2018 tuloksen perusteella on 85 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen palvelutavoitteiksi asetetaan: 1.Toteuttaa valtion vuokrajärjestelmän ja toimitilastrategian tavoitteita ja aikaansaada nopeutetussa aikataulussa säästöjä valtion toimitilamenoihin. Tavoitteena on 100 milj. euron koko valtionhallintoa koskevan vuosittaisen säästön aikaansaaminen vuosina 2015–2022 ja 50 miljoonan euron lisäsäästöt vuosina 2023-29. Ennen vuotta 2018 on yhteistyössä virastojen kanssa sovittu yhteensä 70 milj. euron säästöistä. Vuoden 2018 aikana sovitaan uusista 10,5 milj. euron säästöistä. 2.Jatkaa virastojen ja laitosten tekemien valtion toimitilastrategian toimeenpanosuunnitelmien tehokasta toimeenpanoa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Vuonna 2018 panostetaan erityisesti käyttösidonnaisten tilojen tilankäytön tehostamiseen. Valtion vapautuvien tilojen myyntitavoite on 100 milj. euroa vuonna 2018. 3.Tukea muutosjohtamisen avulla uusien työn tekemisen tapojen käytäntöönviemistä uusien työympäristöjen ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteena on edesauttaa valtio-organisaation suorituskyvyn merkittävää paranemista. 4.Toteuttaa ne tehtävät, jotka on sille annettu sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Tavoitteena on sujuvoittaa hallinnon rakennemuutosta sekä varmistaa omalta osaltaan toiminnan häiriötön jatkuminen, taloudellinen kestävyys ja tasapuolisuus. 5.Rakentaa ennakoivia toimintatapoja sisäolosuhdeongelmien välttämiseksi, energiankäytön tehostamisessa sekä harmaan talouden torjunnassa rakennusalalla yhteistyössä alan toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Viedä laajamittaisesti läpi kiinteistökatsaukset ja selvittää kohteet, joissa on syytä aloittaa peruskorjaus sisäolosuhdeongelmien välttämiseksi. 6.Edistää yhteistyötä muiden valtion konsernipalveluntarjoajien, erityisesti Valtorin ja Hansel Oy:n kanssa.

Esitys
Puolletaan

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta