Muutos toimikunnan kokoonpanossa

« Tasavallan presidentin esittely 4.5.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan kokoonpanon muutos

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Kirsi Äijälä, Hallitusneuvos p.+35 8295530172

Asia
Puheenjohtajaksi määrätään oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Puheenjohtajan varajäseneksi määrätään apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajaksi oikeuskansleri Tuomas Pöystin ja hänen varajäsenekseen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio