Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi (HE 36/2018 vp; EV 51/2018 vp)

HE 36/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää irtisanoa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen