Arviomäärärahan ylitys

« Raha-asiainvaliokunta 9.8.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2018 arviomäärärahan 28.10.63 (Takaisin maksetut verot) ylittäminen 13 000 000 eurolla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Jan Holmberg, Talouspäällikkö, esittelijä p.+35 8295530156

Asia
Vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa on momentille 28.10.63 (Takaisin maksetut verot) myönnetty määrärahaa 15 900 000 euroa. Tästä määrästä 12 700 000 euroa on arvioitu käytettäväksi valtiovarainministeriön vuonna 2012 tekemän huojennuspäätöksen mukaisiin arvonlisäverojen takaisinmaksuun. Kesäkuussa 2018 Verohallinto on arvioinut, että huojennuspäätöksen mukaisia takaisinmaksuja tehdään vuonna 2018 yhteensä n. 25 milj. euroa. Edellä olevan johdosta momentille 28.10.63 ehdotetaan arviomäärärahan ylittämistä 13 000 000 eurolla.

Esitys
Puolletaan

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet
  1. Muistio 28.10.63