Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 13.7.2018 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 82/2018 vp; EV 73/2018 vp)

HE 82/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne-Mari Virolainen

Esittelijä
Tommi Parkkola, Hallitusneuvos p.+35 8295530344

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta ja lain Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen