Arviomäärärahan ylitys

« Raha-asiainvaliokunta 9.8.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2018 talousarvion momentin 28.99.97 (Valtion saatavien turvaaminen) arviomäärärahan ylittäminen 200 000 eurolla.

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Jan Holmberg, Talouspäällikkö, esittelijä p.+35 8295530156

Asia
Valtiokonttori joutuu vuonna 2018 käyttämään valtion saatavien turvaamisen määrärahaa aikaisemmin arvioitua huomattavasti enemmän maksukyvyttömyysmenettelyistä, selvitysmenettelyistä ja konkursseista aiheutuneiden kulujen maksamiseen. Nämä kulut liittyvät pääasiassa Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta myönnettyihin yritysluottoihin. Lisäksi suuria kuluja on aiheutunut valtiontakauksen saaneen säätiön konkurssipesän oikeudenkäynteihin liittyen.

Esitys
Puolletaan

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet
  1. Muistio 28.99.97