Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 5.12.2018 10.15

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 37/2018 vp; EV 95/2018 vp)

HE 37/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Anna Gau, Hallitussihteeri p.+35 8295530321

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen