Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 5.12.2018 10.15

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta (HE 170/2018 vp; EV 125/2018 vp)

HE 170/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Markus Teräväinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530719

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen