Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 5.12.2018 10.15

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 147/2018 vp; EV 128/2018 vp)

HE 147/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Hannu Koivurinta, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530117

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen