Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 11.20

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266

Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kunnan peruspalvelujen perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kunnille on yhteensä 8 491 577 000 euroa. Ehdotetun asetuksen perushinnat on otettu huomioon vuoden 2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien mitoituksessa ja ovat yhdenmukaiset valtion talousarvion kanssa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen