Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta (HE 283/2018 vp; EV 239/2018 vp)

HE 283/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta, lain veronkantolain 38 ja 71 §:n muuttamisesta sekä lain veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen