Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta (HE 306/2018 vp; EV 262/2018 vp)

HE 306/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jaana Mikkola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530665

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain 9 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen