Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 277/2018 vp; EV 243/2018 vp)

HE 277/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Janne Häyrynen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530346

Esitys
Valtioneuvoston esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen