Osakkeiden luovuttaminen VM/2019/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hansel Oy:n osakkeiden myyminen Suomen Kuntaliitto ry:lle sekä Hansel Oy:tä ja KL-Kuntahankinnat Oy:tä koskeva yritysjärjestely

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Karri Safo, Neuvotteleva virkamies p.029 5530223
Asia
Eduskunnan annettua suostumuksensa Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n omistus -ja yritysjärjestelyyn, valtiovarainministeriö oikeutetaan valtion puolesta myymään 35 % Hansel Oy:n osakkeista Suomen Kuntaliitto ry:lle ja hyväksymään Hansel Oy:tä ja KL-Kuntahankinnat Oy:tä koskeva omistus- ja yritysjärjestelyn sekä allekirjoittamaan omistus- ja yritysjärjestelyä koskevan sopimuksen, osakassopimuksen, osakkeita koskevan kauppakirjan ja muut omistus- ja yritysjärjestelyyn liittyvät asiakirjat.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtiovarainministeriön valtion puolesta hyväksymään osakekaupan sekä Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n välisen omistus- ja yritysjärjestelyn 2.9.2019 lukien sekä allekirjoittamaan omistus- ja yritysjärjestelyä koskevan sopimuksen, osakassopimuksen, osakkeita koskevan kauppakirjan ja muut omistus- ja yritysjärjestelyyn liittyvät asiakirjat.
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Suomen valtio omistaa kokonaan Hansel Oy:n osakkeet. Tarkoituksena on, että koko KL-Kuntahankinnat Oy:n henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen ehdoin Hansel Oy:hyn ja valtio myy 35 % Hansel Oy:n omistus- ja äänivallasta Suomen Kuntaliitto ry:lle 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Omistus- ja yritysjärjestelyn seurauksena Hansel Oy:stä 65 % on valtion omistuksessa ja 35 % Suomen Kuntaliitto ry:n omistuksessa. Osakkeet siirtyvät käyvän arvon periaatteella ja edellytyksenä on, että Hansel Oy:n nettokassa järjestelyn toteuttamishetkellä on 10 miljoonaa euroa. Kauppahinta 3,5 miljoonaa euroa suoritetaan valtion kassaan. Ennen järjestelyä Hansel Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään nettokassan ylittävien varojen, arviolta noin 5 miljoonan euron, palauttamisesta valtiolle. Järjestelyn seurauksena nykyiset KL-Kuntahankinnat Oy:n vastuut, velat ja sopimukset jäävät yhtiöön. Osana järjestelyä Suomen Kuntaliitto ry sitoutuu päättämään KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimukset erillisen alasajosuunnitelman mukaisesti siten, että yhtiön yhteishankintoihin liittyvän liiketoiminnan sopimukset päättyvät pääosin vuoden 2023 loppuun mennessä. Järjestelyn tarkoituksena on luoda Hansel Oy:stä valtion ja Suomen Kuntaliiton yhdessä omistama valtakunnallinen julkisen sektorin hankintoihin keskittyvä yhtiö yhteishankintatoimintojen, hankintojen tukitoimintojen sekä hankintatoimeen liittyvien asiantuntija- ja kehittämispalveluiden tarjoamisessa. HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET: KL-Kuntahankinnat Oy:n johto ja muu henkilöstö siirtyy järjestelyn yhteydessä Hansel Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen