Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 12.4.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3-5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 308/2018 vp; EV 238/2018 vp)

HE 308/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Leena Aine, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530032

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, lain verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3-5 momentin kumoamisesta ja lain rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen