Hakemus valtionperinnöstä VM/2019/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset ja ilmoitukset Unto Niemelän jäämistöstä

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Loimaan kaupunki on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesän omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen loimaalaisten terveys- ja hyvinvointieroja kaventavalla tavalla. Kosken TI kunta on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesään kuuluva kiinteistö Koski TI, Levo (284-405-1-53) luovutetaan Kosken TI kunnalle käytettäväksi vaihtomaana 10-tien varressa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt, että kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt Koski TI, Levo (284-405-1-53), Loimaa, Vanhatölli (430-479-3-43) ja kiinteistöstä Loimaa Kotiranta (430-479-3-18) noin 4,89 hehtaarin suuruinen alue pysytettäisiin valtion omistuksessa ja siirrettäisiin ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi osittain luonnonsuojelualueena ja osittain vaihto-omaisuutena hankittaessa luonnonsuojeluun tarkoitettuja alueita valtion omistukseen.
Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Unto Niemelän jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Kartta *
  2. Yleismuistio
  3. Muistio *
  4. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.