Hakemus valtionperinnöstä

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemus Karl Bergmanin jäämistöstä

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065

Asia
Vantaan kaupunki on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesän omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi myönteisen erityiskohtelun hankkeen perustamiseksi Vantaan kaupungille.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Karl Bergmanin jäämistöstä tehdyn hakemuksen päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.