Hakemus valtionperinnöstä VM/2019/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemus Karl Bergmanin jäämistöstä

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Vantaan kaupunki on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesän omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi myönteisen erityiskohtelun hankkeen perustamiseksi Vantaan kaupungille.
Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Karl Bergmanin jäämistöstä tehdyn hakemuksen päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.