Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 259/2018 vp; EV 321/2018 vp)

HE 259/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Jaana Vehmaskoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530267

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen