Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/200

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 259/2018 vp; EV 321/2018 vp)

HE 259/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jaana Vehmaskoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530267
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen