Valtion varallisuuden luovuttaminen

« Raha-asiainvaliokunta 4.7.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista ja siirtojen ehdoista

Ministeri
Sirpa Paatero

Esittelijä
Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418

Asia
Senaatti-kiinteistöjen hallintaan esitetään siirrettäväksi maa- ja metsätalousministeriön 20.6.2018 päätöksellään ja 29.11.2018 päätöksellään kiinteistöjen hallinnansiirron oikaisusta valtiovarainministeriön hallintaan siirtämät kiinteistövarallisuuserät, jotka on lueteltu tämän päätöksen liitteessä. Siirto toteutettaisiin 1.8.2019 lukien. Hallinnansiirto toteuttaa valtion kiinteistöstrategian (Vnp 21.12.2010) kiinteistöomistusten keskittämistä koskevia linjauksia. Senaatti-kiinteistöille siirrettävä omaisuuserä siirrettäisiin käyvällä arvolla, joka on 1,135 milj. euroa.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
Senaatti-kiinteistöt on valtion talousarvion ulkopuolinen liikelaitos, jonka taseeseen siirrettävä omaisuus merkitään lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi, jolloin velkapääoma lisääntyy.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta