Viran täyttäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Sirpa Paatero

Esittelijä
Sari-Anna Sokura, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530539

Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan tradenomi YAMK Hanna-Mari Talkan 1.8.2019 lukien.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.