Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.8.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 5/2019 vp; EK 3/2019 vp)

HE 5/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320

Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 toisen lisätalousarvion.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen