Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.8.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 5/2019 vp; EK 3/2019 vp)

HE 5/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 toisen lisätalousarvion.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen