Hakemus valtionperinnöstä

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.8.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset ja ilmoitukset Heino Lauri Rantalan jäämistöstä

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia
Jorma Kalevi Suurinkeroinen on pyytänyt, että hänelle luovutettaisiin 12 000 euroa pesän rahavaroista korvauksena siitä, että hän on hoitanut perinnönjättäjän asioita vuosina 1973-2018. Luumäen kunta on hakemuksella pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi kuntalaisten liikuntaharrastusten tukemiseen ja edellytysten parantamiseen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on pyytänyt, että seuraavat liitekartoista 1-2 ilmenevät määräalat pysytettäisiin valtion omistuksessa ja siirrettäisiin ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi luonnonsuojelutarkoituksiin: tilasta Papu (441-410-1-46) noin 8 hehtaarin suuruinen määräala metsää, tilasta Viiala (441-432-4-25) noin 23,7 hehtaarin suuruinen määräala metsää sekä tilasta Viiala 441-432-4-25) noin 0,7 hehtaarin suuruinen määräala metsää. Metsähallitus esittää, että tila (441-432-4-25) ja valtaosa tilasta 441-410-1-46), lukuun ottamatta liitekartasta 3 ilmenevää noin 1 hehtaarin tonttia rakennuksineen pysytettäisiin valtion omistuksessa ja siirrettäisiin Metsähallituksen hallintaan käytettäväksi osin Puolustusvoimien vaihtotarkoituksiin, osin Luonnonvarakeskuksen viranomaistoimintona suorittamaan tutkimus- ja jalostuskäyttöön.
Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Heino Lauri Rantalan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Kartat *
  2. Yleismuistio
  3. Muistio *
  4. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.