Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414
Asia
Asetuksessa ehdotetaan tarkistettavaksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 21 §:ssä säädetyn hyvityksen enimmäismäärä. Hyvityksen määräksi ehdotetaan vahvistettavan 35 590 euroa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen