Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto VM/2019/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2019 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023 antaman selonteon johdosta (EK 20/2019 vp; VNS 2/2019 vp)

VNS 2/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Annika Klimenko, Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p.+35 8295530180
Asia
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen